ADAPTACE OBCE

IDENTIFIKUJEME CESTY, JAK INTEGROVAT INTRAVILAN A EXTRAVILAN V RÁMCI KLIMA ADAPTACE. JAK JEJ UPRAVIT, ABY VÝSLEDKEM BYLA UDRŽITELNOST KVALITNÍHO ŽIVOTA VČETNĚ DOSTATKU VODY.

KLIMA ADAPTACE

Naše životní prostředí se mění a to tempem, které je již dnes pro každého viditelné. Na přicházející změny je potřeba reagovat a přijímat opatření, které tyto změny na jedné straně zpomaluje a na straně druhé nám dává vyšší pravděpodobnost udržení dobré kvality života. 

OTEPLOVÁNÍ OVLIVŇUJE I VAŠE KLIMA

 

Globální oteplování je skutečným jevem, který má vliv i na podmínky života v ČR. Na grafu je vidět růst teploty za posledních 140 let. Je potřeba reagovat a začít měnit nejen své chování a zvyklosti, ale proaktivně vyvíjet úsilí, které povedete k vaší adaptaci na přicházející změny.

 

Zdroj: NASA: GLOBAL CLIMATE CHANGES  

KLÍČOVÁ RIZIKA NA ÚZEMÍ ČR

ZTRÁTA ZDROJŮ PITNÉ VODY

JEJÍ NEDOSTATEK

RŮST POČTU A OBJEMU PŘÍVALOVÝCH SRÁŽEK

PŘÍLIŠNÉ OTEPLOVÁNÍ INTRAVILÁNU I EXTRAVILÁNU

ZTRÁTA KVALITY PŮDY A NESCHOPNOST PRODUKCE POTRAVIN

Z pohledu vedení obce

Změny není možné realizovat v jednom roce. Jedná se o komplexní změnu zásadních prvků v intravilánu i extravilánu, což vyžaduje investice, které je dobré v následujících letech naplánovat. 

 

Vysokou měrou tím snižujete náklady na eliminaci projevovaných rizik a zvyšujete tím šanci, na spokojený život vašich občanů v následujících letech. 

Z pohledu občana

Projevy uvedených rizik na vás budou mít přímé dopady a to nejen na úrovni snížení vašeho životního komfortu, ale i na úrovni vašeho finančního zatížení.

 

Je třeba se začít připravovat a v následujících letech rozvrhnout vaše finance tak, aby vám umožnili dostatečnou přípravu na období, kdy bude hůř. 

Diagnostika klima adaptace obce

Ke každé diagnostice přistupujeme jako k individuálnímu projektu, který vždy přizpůsobujeme konkrétním potřebám dané obce. Před zahájením projektu vám tak vše spočítáme a podrobně vysvětlíme. 

Jaké jsou výhody spolupráce s námi?

Získáte jasný popis identifikovaných rizik a jejich míry naplnění. Díky tomu můžete plánovat své další investice do infrastruktury s lepším porozuměním klima adaptaci.

Máme metodiku, která umožňuje porovnávání výsledků s dalšími obcemi, díky čemuž si můžete udělat banchmark vašich rizik.

Se spolupracujícími subjekty umíme navrhnout řešení kritických míst a spočítat jejich rozpočtovou náročnost včetně nacenění jejich přínosu.

Jsme neziskový ústav, který není zaměřený na dosahování zisku. Díky tomu máme velmi přijatelné rozpočty prací a umíme zapojit i místní skupiny ochránců přírody, což výrazně snižuje náklady.

Každým dalším projektem budujeme svou datovou strukturu. Váš projekt tak přispěje nejen v rámci vašeho regionu, ale i v rozsahu celé ČR.

Starostové a zastupitelé

Řešíte klima adaptaci ve vaší obci?

Trápí vás sucho či přívalové deště?

Napište nebo zavolejte, rádi vám vysvětlíme, jak můžeme společně spolupracovat a kolik vám to přinese úspor do budoucna.

Přímý kontakt:
Jan Petr Nekovář
Předseda srávní rady ústavu
M: 724 710 711

© 2020 by NUIK

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle