top of page

NÚIK

Tlak klimatických změn sebou přináší plánování a realizaci masivních změn v krajině, které mají zajistit zvýšení zádrže vody a udržení přirozené biodiversity. Na druhou stranu naše hospodářská činnost ve spojení s necitlivým rozvojem urbanizace sebou přináší pravý opak. V reálné krajině tak dochází ke střetu těchto dvou přístupů a chybí koncepce, která by hledala inkluzi potřeb moderní civilizace ve vztahu k udržení a rozvoji zdravé udržitelné krajiny.

Prosazujeme vznik krajinného plánu ČR, který vnese rovnováhu do územního plánování.

Podporujeme systémové změny v přístupu ke krajině v extravilánu a intravilánu

Spoluvytváříme prostředí pro úspěšnou adaptaci na klimatické změny. Soustředíme se na rozvoj formátu krajiny, který zajistí naši globální i lokální udržitelnost, při zachování dobré kvality života člověka a naplnění potřeb moderní rozvinuté civilizace.

Obnovu hydrologického režimu krajiny považujeme za klíčovou prioritu klima adaptace v ČR i v celé EU.

Realizujeme adaptační strategii na území Mas Via Rustika

Počet obyvatel

34k

Počet obcí a měst

55

Počet podrobně řešených území

3

NÁRODNÍ ÚSTAV PRO INTEGROVANOU KRAJINU

PROSAZUJEME UDRŽITELNOU KRAJINU, KTERÁ JE ZÁKLADEM BUDOUCNOSTI ČR I CELÉ EVROPY

bottom of page