PŘINÁŠÍME UDRŽITELNOU KRAJINU, KTERÁ JE ZÁKLADEM BUDOUCNOSTI ČR I CELÉ EVROPY

NAŠE BUDOUCNOST STOJÍ NA ZDRAVÉ KRAJINĚ, KTERÁ NÁM PŘINESE DOSTATEK VODY, POTRAVIN, PROSTORU, ZDRAVÍ A ENERGIE.

KLESAJÍ NÁM ZDROJE PITNÉ VODY

ZHORŠUJE SE KVALITA PITNÉ VODY

ZHORŠUJE SE KVALITA ORNÉ PŮDY A ROSTE EROZE

ZTRÁCÍME BIODIVERSITU A STROMY

ZTRÁCÍME MĚSTSKOU ZELEŇ A JEJÍ BIODIVERSITU

esa-02.png
 

Na čem aktuálně pracujeme

REALIZUJEME PILOTNÍ PROJEKTY DIAGNOSTIKY KRAJINY OBCE Z POHLEDU ADAPTACE NA KLIMATICKÉ ZMĚNY

MONITORUJEME STAV KRAJINY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA A IDENTIFIKUJEME PŘÍLEŽITOSTI K REAKCI NA KLIMATICKÉ ZMĚNY

SESTAVUJEME KLIMA-ADAPTAČNÍ STRATEGII PRO ZMĚNY V REGIONU MAS VIA RUSTIKA JAKO MODELOVÝ PŘÍPAD PRO DALŠÍ REGIONY

SLEDUJEME ZMĚNY V KRAJINĚ PŘI REVITALIZACI

POLNÍ CESTY S CÍLEM ZVÝŠENÍ BIODIVERSITY A ZÁDRŽE VODY

OBEC BLUČINA

V obci Blučina jsme realizovali pilotní diagnostiku krajiny z pohledu dopadu klimatických změn ve spolupráci s Ateliérem 2KLandscape a spolkem Legend Of Earth.

Chcete mít jistotu, že budete mít dostatek pitné vody a neohrozí vás přívalové deště?

Nechte si zpracovat diagnostiku vaší krajiny.

SDÍLEJME ÚSPĚCHY I NEÚSPĚCHY NAŠÍ KLIMA ADAPTACE A SPOLEČNĚ POJĎME KUPŘEDU.

Spustili jsme Mapu pro vodu a krajinu na platformě Mapotic. Naším záměrem je vytvořit informační bázi, která umožní sdružovat skupiny lokálních klima adaptačních dobrovolníků a sběr informací o klima adaptačních opatřeních a ztrátách.

mpvak-02.jpg

PODPORUJEME KLIMA EDUKACI NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

Ve spolupráci se školami, lokálními neziskovkami či obcemi podporujeme edukaci naší mládeže i široké veřejnosti.

Stručně shrnuté služby ústavu v oblasti adaptace obce na klimatickou změnu.

Starostové a zastupitelé

Řešíte klima adaptaci ve vaší obci?

Trápí vás sucho či přívalové deště?

Napište nebo zavolejte, rádi vám vysvětlíme, jak můžeme společně spolupracovat a kolik vám to přinese úspor do budoucna.

Zajímá mne Vaše práce a rád bych se potkal nad tématem vzájemné spolupráce.

Přímý kontakt:
Jan Petr Nekovář
Předseda správní rady ústavu
M: 724 710 711
Happy Female Gardener
Young Family

© 2020 by NUIK

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle