Odlesňování pralesů, Brazílie

Facebook

Instagram

Linkedin

Odlesňování pralesů v Brazílii při stavbě přehrady Samuel

Přehrada Samuel se nachází podél řeky Jamari v Rondonii v Brazílii. Tyto snímky ukazují oblast v roce 1984, krátce po zahájení výstavby vodní přehrady, a v roce 2011. Záplava území vytvořená přehradou pohltila les proti proudu řeky a vytlačila mnoho lidí ze svých domovů. Server ResearchGate.net uvádí 238 rodin farmářů. Na obrázcích je také patrné odlesňování, které zasáhlo velkou část regionu.

Řešení energetické potřeby Brazílie prostřednictvím stavby přehrady vyvolala mnoho kontroverzních reakcí. Jedná se o jeden z příkladů, kdy environmentální ekosystémové ztráty způsobené stavbou přehrady významně převyšují zisk ve formě energie. Mimo to se hovoří i o tom, že související prolomení zákazu těžby pralesa a podpora nezákonné těžby v oblasti byla jedním ze spouštěcích mechanismů masivní těžby pralesů i v jiných oblastech Brazílie.

Stavba přehrady Samuel je tak dnes jedním z velkých příkladů, jak těžká jsou rozhodnutí zemí, které stojí před svým rozvojem a ukazuje, jak rozhodnutí založená pouze na ekonomické či hospodářské úvaze mohou způsobit nespočet sociálních i ekologických dopadů. Tento model rozhodování je dlouhodobě neudržitelný, pokud máme žít na planetě, která nám nabízí přirozený způsob života, tak jak jej známe doposud.

 

Přikládáme dva komentáře. Jeden ze serveru TheConservation.com, který odkrývá důsledky tohoto přístupu ve vztahu k pandemii. Druhý ze serveru ResearchGate.net, který popisuje situaci kolem stavby přehrady.

 

Vědecké komentáře

Národní Ústav pro Integrovanou Krajinu, z.ú.

​IČO 085 83 820

Sídlo: Spálená 110/53, 110 00  Praha 1

 

Korespon. adresa: 

Středisko Ovčín Rohan,

Velká Rovná 1, 395 01 Pacov

Úvod

Kdo jsme

Co děláme

Napište nám

Jan Petr Nekovář

Tel: +420 724 710 711

Instagram

© 2021 by NEKOVARS Group

Přihlášení do portálu NUIK: