top of page

METODA HODNOCENÍ ZRANITELNOSTI

Základní popis metody

Metoda diagnostiky území z pohledu zranitelnosti ve vztahu ke klimatické změně. Zranitelnost zkoumáme z pohledu 4 klíčových rizik, které se v souvislostech změn klimatu objevují. 

Diagnostika obsahuje 3 klíčové části, které na sebe navazují. Zhodnocení vlastní zranitelnosti a zaznamenání kritických míst do mapy území,  katalog doporučených opatření a doporučené priority adaptace území. Dokument pomáhá udělat si jednoduchou strategickou úvahu nad stavem území a definovat priority adaptace do budoucnosti. Lépe tak můžete plánovat své investice a prakticky uchopit dopady vašich rozhodnutí na zranitelnost vaší obce či města.

Z pohledu SMART city je dokument výborným prvním krokem při plánování osazení města environmentálními senzory a zavedení dlouhodobého měření, které může sledovat vývoj vaší zranitelnosti v průběhu času.  

Vývoj metody: Jan Petr Nekovář, Mgr. Lucie Hovorková, Eva Procházková

KLIMA-DIAGNOSTIKA EXTRAVILÁNU A INTRAVILÁNU

Hodnotíme zranitelnosti z pohledu 4 rizik

VODA

Přívalové srážky, Povodně, Nakládání s odpadní vodou

SUCHO

Nedostatek pitné vody, půdní sucho, nárůst teplot

EROZE

Vodní eroze, větrná eroze

POHODOVÉ ŽITÍ

Funkční krajina a intravilán, Rekreace a odpočinek, Biodiversita

Co získáte naší diagnostikou?

Krajina je přirozený systém. Díky správnému nastavení můžeme žít kvalitnější život a šetřit provozní i investiční finance v intravilánu. 

1  —

Mapu zranitelnosti území

Hodnocení zranitelnosti z pohledu 4 klíčových rizik a jejich zaznamenání do mapy území.

Získáte tak výborný přehled kritických míst ve spravovaném území.

2  —

Katalog doporučených opatření

Sestavení katalogu doporučených opatření pro snížení identifikované zranitelnosti. Primárně se soustředíme na přírodě blízká opatření, které doporučujeme doplňovat zelenými systémy.

3 —

Priority adaptace na území

Finálním výstupem diagnostiky je návrh priorit realizace adaptačních opatření. Priority sestavujeme jak z pohledu zranitelnosti, tak z pohledu jejich ekonomických dopadů.

Proč koupit diagnostiku?

Klimatické změny ovlivňují náš život i naše finance. Získejte náskok!

Ušetříte provozní i investiční finance

Uvědomíte si vazby mezi extravilánem a intravilánem a inajdete příležitosti, kde lépe rozložit investice a kde ušetřit peníze na opravy.

Budete lépe plánovat rozvoj města

Porozumění situaci vám pomůže lépe plánovat rozvoj města a zvýší vaši schopnost citlivé urbanizace. Snížíte tlak ochránců přírody.

Získáte orientaci na svém území

Získáte přehled, jak změny klimatu konkrétně zasahují vaše území a kde máte místa nejvýznamnějších rizik, které zvyšují vaši zranitelnost.

Chci zpracovat konkrétní nabídku

Informační leták pro zastupitele

bottom of page