PILOT BLUČINA

IDEA KONCEPČNÍHO PLÁNU KRAJINY

OBCE BLUČINA

Naším cílem bylo identifikovat riziková místa z pohledu přívalových srážek a jejich příčin v krajině. Následně navrhnout opatření, které přispějí k eliminaci vlivu těchto srážek na majetek občanů.

ZPŮSOB ŘEŠENÍ

 

Při řešení se vycházelo nejen z vlastního pozorování intravilánu a extravilánu, ale i z jeho historického vývoje a geologických souvislostí. 

Naším cílem bylo identifikovat riziková místa z pohledu přívalových srážek, vodní a větrné eroze a jejich příčin v krajině. Následně navrhnout opatření, která přispějí k redukci vlivu těchto jevů na krajinu i majetek občanů. 

Vytvořil: Ateliér K2N LANDSCAPE, Ing. Kristýna Cmíralová

ŘEŠENÁ RIZIKA OBCE

ZTRÁTA ZDROJŮ PITNÉ VODY

JEJÍ NEDOSTATEK

RŮST POČTU A OBJEMU PŘÍVALOVÝCH SRÁŽEK

PŘÍLIŠNÉ OTEPLOVÁNÍ INTRAVILÁNU I EXTRAVILÁNU

ZTRÁTA KVALITY PŮDY A NESCHOPNOST PRODUKCE POTRAVIN

Z pohledu vedení obce

Studie nám pomohla se lépe orientovat v problematice potřebné adaptace. Získali jsme tak KOMPLEXNÍ podklady pro lepší rozhodování a plánování dalších aktivit směrem k hospodaření s vodou především v intravilánu naší obce.

Studie je součástí celé řady dalších aktivit, kterými chceme přispět ke kvalitnějšímu životu v naší obci a ke snížení zatížení díky změnám v přírodě kolem nás.

Mgr. Jan Šenkýř, Ph.D

Starosta Obce Blučina

Spolupracující subjekty

Navazující spolupráce

S obcí Blučina prostřednictvím Legend Of Earth, z.s. dále spolupracujeme a pomáháme s přednáškami pro veřejnost na téma klimatických změn a související adaptace.

Stručně shrnuté služby ústavu v oblasti adaptace obce na klimatickou změnu.

Chci rovnou sjednat schůzku a vše si nechat vysvětlit.

Starostové a zastupitelé

Řešíte klima adaptaci ve vaší obci?

Trápí vás sucho či přívalové deště?

Napište nebo zavolejte, rádi vám vysvětlíme, jak můžeme společně spolupracovat a kolik vám to přinese úspor do budoucna.

Přímý kontakt:
Jan Petr Nekovář
Předseda srávní rady ústavu
M: 724 710 711

© 2020 by NUIK

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle