top of page

NÁRODNÍ ÚSTAV PRO INTEGROVANOU KRAJINU

V Těmicích se chystá Klima-adaptační diagnostika

Aneb aplikace projektu „TĚMICE 2024 | INOVACE METODY KLIMA-ADAPTAČNÍ DIAGNOSTIKY A NEJKRATŠÍ CESTA K REALIZACI“ v praxi


Katastrální území Těmice je významnou pramennou oblastí v kraji Vysočina. I tak se krajina v okolí malebné vesničky potýká s některými problémy souvisejícími s dlouhodobou změnou využití krajiny, způsobem hospodaření a pokračující klimatickou změnou.

Společně s vedením obce Těmice, zemědělským družstvem a iniciativním místním občanem panem Volákem jsme během minulého podzimu sjednali spolupráci na zpracování Klima-adaptační diagnostiky, která v současné době dostává již velice konkrétní podobu.


Po základních průzkumech a analýzách území jsme vytipovali zranitelná místa v katastru z hlediska rizika eroze, sucha, zadržování vody nebo snižování biodiverzity v krajině a současně místa, která by byla vhodná do budoucna revitalizovat z důvodu minimalizace důsledků extrémů, které s sebou nese probíhající klimatická změna.Výše zmíněné prozatímní výsledky jsme prezentovali 13.6.2024 na veřejné diskusi místním obyvatelům a vlastníkům pozemků. V podvečerních hodinách se sešlo kolem tří desítek účastníků. Po teoretickém bloku následovala živá diskuse nad mapou, kde lidé mohli zakreslit pozemky a místa, která by k revitalizaci byla vhodná z jejich úhlu pohledu. V mapě se objevilo i několik míst, kde se místní obyvatelé potkávají s problémy při přívalových deštích.


Všechny informace budou zahrnuty v konečné verzi zpracované studie Klima-adaptační diagnostiky a na závěr opět prezentovány veřejnosti.Nadace Tipsport v rámci grantové výzvy „Sázíme na klima“ finančně podpoří i zpracování projektové dokumentace na jedno vybrané navrhované opatření, včetně následné realizace.

Už nyní víme, že místním občanům Těmic a přilehlých vesnic není lhostejné, v jakém stavu je jejcih životní prostředí, a v jakém stavu předají pozemky svým potomkům. Jsme rádi, že jim můžeme pomoct alespoň zpracovanými analýzami, návrhem opatření a odborným poradenstvím.


Těšíme se na výsledky celého projektu a na další společné setkání.


10 views0 comments

ความคิดเห็น


bottom of page