KLIMA RATING NEMOVITOSTI

JAK SI STOJÍ VAŠE NEMOVITOST Z POHLEDU KLIMATICKÝCH ZMĚN?

KLIMA ADAPTACE

Naše životní prostředí se mění a to tempem, které je již dnes pro každého viditelné. Na přicházející změny je potřeba reagovat a přijímat opatření, které tyto změny na jedné straně zpomaluje a na straně druhé nám dává vyšší pravděpodobnost udržení dobré kvality života. 

OTEPLOVÁNÍ OVLIVŇUJE I VAŠE KLIMA

 

Globální oteplování je skutečným jevem, který má vliv i na podmínky života v ČR. Na grafu je vidět růst teploty za posledních 140 let. Je potřeba reagovat a začít měnit nejen své chování a zvyklosti, ale proaktivně vyvíjet úsilí, které povedete k vaší adaptaci na přicházející změny.

 

Zdroj: NASA: GLOBAL CLIMATE CHANGES  

KLÍČOVÁ RIZIKA NA ÚZEMÍ ČR

ZTRÁTA ZDROJŮ PITNÉ VODY

JEJÍ NEDOSTATEK

RŮST POČTU A OBJEMU PŘÍVALOVÝCH SRÁŽEK

PŘÍLIŠNÉ OTEPLOVÁNÍ INTRAVILÁNU I EXTRAVILÁNU

ZTRÁTA KVALITY PŮDY A NESCHOPNOST PRODUKCE POTRAVIN

Z pohledu investora

Dnešní nemovitosti jsou zatíženy několika klíčovými vlivy, které ohrozí jejich cenu v nedaleké budoucnosti díky vzestupu klimatických změn.

Rating vašich či kupovaných nemovitostí může pomoci vašemu rozhodnutí o dobrém nákupu a zároveň vám ukáže rizika, se kterými bude nutné pracovat.

Starejte se, dokud můžete a nekupujte zajíce v pytli!

Z pohledu místa pro bydlení či rodinný odpočinek

Kupujete či již vlastníte nemovitost, kde máte své rodinné sídlo nebo chalupu.

Nechte si zpracovat klima rating, ať máte jistotu, že budete mít do budoucna dostatek vody a biodiversity pro spokojený a bezpečný život rodiny.

Místo, které je dnes pro vás domovem či relaxací může být v budoucnu vaším zdrojem rodinného bezpečí a klidu. Nepodceňujte budoucnost!

Klima rating nemovitosti

Pohled na cenu nemovitosti se začíná pomalu měnit a intenzivní sucha v některých částech republiky jsou již signálem blížících se otázek vlastníků a jejich kupců.

S nárůstem intenzity klimatických změn začne docházet ke ztrátě ceny nemovitostí, které nebudou na změny připraveny.

Cílem klima ratingu nemovitosti je ocenit klimatická rizika domu a zahrady z pohledu klíčových vlivů na pohodu a bezpečí bydlení či rekreace, jako sucho, přívalové srážky, dostatek tepla a aenergie, apod.. V dnešní době začíná o to víc platit rčení o dobrém hospodáři. Tam, kde bude dostatek vody, energie a biodiversity se rozhodně žije lépe.

Cena takového nemovitosti oprávněně poroste.

  

Metodika ratingu

Rating oceňuje dvě skupiny klíčových prvků, které mají vliv na klimatickou adaptaci nemovitosti.

Primární prvky, což je uspořádání nemovitosti i zahrady, nakládání s vodou, energetická soběstačnost apod.

 

Sekundární prvky, což jsou prvky vlivu okolí území včetně vývoje počasí na stanovišti a dalších aspektů souvisejících například s průmyslovým využitím danného regionu.

 

 

Celkem hodnotíme 108 ukazatelů, které doplňujeme o veřejná data Ministerstva životního prostředí.

Vytvořený rating tak velmi dobře vyhodnotí připravenost nemovitosti na klimatickou změnu nebo chcete-li míru její klima adaptace.

Jedním s praktických prvků ratingu je možnost vyhotovení klima adaptačního plánu investic do nemovitosti.

 

Napište nebo volejte!

Jste již vlastníky nebo se chystáte k nákupu? Berte přicházející změny vážně a starejte se o budoucnost nemovitosti.

Někde jsou změny čitelné již dnes, někde se projeví za pár let. Buďte chytří a začněte se rozhodovat v souvislostech!

Přímý kontakt:
Jan Petr Nekovář
Předseda srávní rady ústavu
M: 724 710 711

© 2020 by NUIK

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle