KLIMA RATING ÚZEMÍ

JAK SI STOJÍ VAŠE POZEMKY Z POHLEDU KLIMATICKÝCH ZMĚN?

KLIMA ADAPTACE

Naše životní prostředí se mění a to tempem, které je již dnes pro každého viditelné. Na přicházející změny je potřeba reagovat a přijímat opatření, které tyto změny na jedné straně zpomaluje a na straně druhé nám dává vyšší pravděpodobnost udržení dobré kvality života. 

OTEPLOVÁNÍ OVLIVŇUJE I VAŠE KLIMA

 

Globální oteplování je skutečným jevem, který má vliv i na podmínky života v ČR. Na grafu je vidět růst teploty za posledních 140 let. Je potřeba reagovat a začít měnit nejen své chování a zvyklosti, ale proaktivně vyvíjet úsilí, které povedete k vaší adaptaci na přicházející změny.

 

Zdroj: NASA: GLOBAL CLIMATE CHANGES  

KLÍČOVÁ RIZIKA NA ÚZEMÍ ČR

ZTRÁTA ZDROJŮ PITNÉ VODY

JEJÍ NEDOSTATEK

RŮST POČTU A OBJEMU PŘÍVALOVÝCH SRÁŽEK

PŘÍLIŠNÉ OTEPLOVÁNÍ INTRAVILÁNU I EXTRAVILÁNU

ZTRÁTA KVALITY PŮDY A NESCHOPNOST PRODUKCE POTRAVIN

Z pohledu investora,

farmáře či zemědělského podniku

Dnešní pozemky jsou zatíženy několika klíčovými vlivy, které ohrozí jejich bonitu v nedaleké budoucnosti díky vzestupu klimatických změn.

Rating vašich či kupovaných pozemků může pomoci vašemu rozhodnutí o dobrém nákupu a zároveň vám ukáže rizika, se kterými bude nutné pracovat.

Starejte se, dokud můžete a nekupujte zajíce v pytli!

Z pohledu místa pro bydlení, farmu či rodinný odpočinek

Kupujete či již vlastníte větší území (od 3ha), kde máte své rodinné sídlo či farmu.

Nechte si zpracovat klima rating, ať máte jistotu, že budete mít do budoucna dostatek vody a biodiversity pro úspěšné hospodaření či spokojený život rodiny.

Místo, které je dnes pro vás koníčkem či relaxací může být v budoucnu vaším zdrojem rodinného bezpečí a klidu. Nepodceňujte budoucnost!

Klima rating území

Pohled na bonitu pozemku se začíná dramaticky měnit a intenzivní sucha v některých částech republiky jsou již signálem blížících se otázek vlastníků a jejich kupců.

S nárůstem intenzity klimatických změn začne docházet ke ztrátě bonity půdy a to nejen z pohledu zemědělského využití, ale i z pohledu rekreace a odpočinku.

 

Cílem klima ratingu území je ocenit klimatická rizika pozemků z pohledu klíčových vlivů, jako je eroze, sucho, přívalové srážky, apod.. V dnešní době začíná o to víc platit rčení o dobrém hospodáři. Tam, kde bude dostatek vody a biodiversity se rozhodně žije lépe.

Cena takového pozemku oprávněně poroste.

  

Metodika ratingu

Rating oceňuje dvě skupiny klíčových prvků, které mají vliv na klimatickou adaptaci území.

Primární prvky, což jsou prvky uspořádání krajiny a geomorfologických podmínek stanoviště.

 

Sekundární prvky, což jsou prvky vlivu okolí území včetně vývoje počasí na stanovišti a dalších aspektů souvisejících například s průmyslovým využitím danného regionu.

 

 

Celkem hodnotíme 108 ukazatelů, které doplňujeme o veřejná data Ministerstva životního prostředí.

Vytvořený rating tak velmi dobře vyhodnotí připravenost území na klimatickou změnu nebo chcete-li míru jeho klima adaptace.

 

Napište nebo volejte!

Jste již vlastníky nebo se chystáte k nákupu? Berte přicházející změny vážně a starejte se o budoucnost pozemků.

Někde jsou změny čitelné již dnes, někde se projeví za pár let. Buďte chytří a začněte se rozhodovat v souvislostech!

Přímý kontakt:
Jan Petr Nekovář
Předseda srávní rady ústavu
M: 724 710 711

© 2020 by NUIK

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle