top of page

Území

754 Km2

Lokace

​ČR, Kraj Vysočina

Rok

2021 - 2023

Základní popis projektu

Záměrem projektu je vytvoření klima-adaptační strategie, která bude podkladem pro dlouhodobou strategii rozvoje území MAS Via rustica a tím pádem i pro strategie jednotlivých obcí v zájmovém území, pro územní plány a pro komplexní pozemkové úpravy.

V rámci strategie se soustředíme na 3 klíčová témata, z jejichž pohledu přistupujeme k řešení adaptace. Z pohledu adaptace krajiny, z pohledu možností lokální energetiky (mitigace) a z pohledu inovace vzdělávání na základních a středních školách.   

Naším velkým cílem je ukázat souvislosti jednotlivých témat a vytvořit průvodce tvorbou strategie pro inspiraci dalších Místních Akčních Skupin v ČR i v dalších zemích EU. 

KLIMA-ADAPTAČNÍ STRATEGIE PRO ÚZEMÍ

MAS Via rustica

Důležité kontakty

Jan Petr Nekovář

Metodické vedení projektu a koordinace výstupů.

Napsat Janovi

Alena Nekovářová 

Smluvní zajištění a koordinace grantu.

Napsat Aleně

Lucie Hovorková

Environmentální expert a zranitelnost krajiny.

Napsat Lucce

Partneři projektu

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů

Dokumenty ke stažení

File Name

Click here to add your description of what the File contains.

25MB

Download

File Name

Click here to add your description of what the File contains.

25MB

Download

File Name

Click here to add your description of what the File contains.

25MB

Download

Klima-adaptační strategie pro území MAS Via rustica.

Finální verze dokumentu.

Analytická část

V Analytické části je řešena charakteristika celého území MAS Via rustica a detailnější analýza území třech katastrů (Zhoř u Pacova, Bedřichov u Zhořce a Velká Rovná), které slouží jako modelové území pro další obce na území MAS Via rustica. 

Strategická část

Strategická část se zabývá návrhem adaptačních priorit a cílů a výběrem vhodných typů adaptačních opatření v návaznosti na vyhodnocení zranitelnosti území v analytické části.

Návrhová část

Návrhová a implementační část obsahuje návrh možných klima-adaptačních opatření v modelovém území 3 katastrů a postup implementace. V Implementačním plánu je definován doporučený postup pro úspěšné naplnění strategie.

bottom of page