top of page

Území

754 Km2

Lokace

​ČR, Kraj Vysočina

Rok

2021 - 2023

Základní popis projektu

Záměrem projektu je vytvoření klima-adaptační strategie, která bude podkladem pro dlouhodobou strategii rozvoje území MAS Via rustica a tím pádem i pro strategie jednotlivých obcí v zájmovém území, pro územní plány a pro komplexní pozemkové úpravy.

V rámci strategie se soustředíme na 3 klíčová témata, z jejichž pohledu přistupujeme k řešení adaptace. Z pohledu adaptace krajiny, z pohledu možností lokální energetiky (mitigace) a z pohledu inovace vzdělávání na základních a středních školách.   

Naším velkým cílem je ukázat souvislosti jednotlivých témat a vytvořit průvodce tvorbou strategie pro inspiraci dalších Místních Akčních Skupin v ČR i v dalších zemích EU. 

KLIMA-ADAPTAČNÍ STRATEGIE PRO ÚZEMÍ

MAS Via rustica

Důležité kontakty

Jan Petr Nekovář

Metodické vedení projektu a koordinace výstupů.

Napsat Janovi

Alena Nekovářová 

Smluvní zajištění a koordinace grantu.

Napsat Aleně

Lucie Hovorková

Environmentální expert a zranitelnost krajiny.

Napsat Lucce

Partneři projektu

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů

Probíhající aktivity

Připravované aktivity

Aktivity projektu

Nejbližší plánované aktivity

Aktivita 2021/P01

Společně s MAS Via rustica rozesíláme dopis starostům zúčastněných obcí

Aktivita 2021/P03

Probíhají výběrové řízení na dodavatele jednotlivých částí

Aktivita 2021/R01

Realizace tématických veřejných jednání zaměřených na sběr dat a prezentaci projektu.

Aktivita 2021/P02

Založili jsme FB skupinu, na které můžete sledovat aktivity projektu.

Aktivita 2021/R11

Analýza oblasti z pohledu rozvoje udržitelné energetiky.

Aktivita 2021/R12

Vzdělávání učitelů a žáků škol v oblasti využití družicových dat při pozorování krajiny.

Aktivita 2021/R02

Sběr dat z celého zájmového území a identifikace kritických míst z pohledu klima zranitelnosti.

Aktivita 2021/R03

Sběr rozpracovaných či plánovaných aktivit v jednotlivých katastrech ve vztahu ke krajině. 

Aktivita 2021/R04

Vytvoření modelu Živá Krajina ve zvolených 3 oblastech

Dokumenty ke stažení

File Name

Click here to add your description of what the File contains.

25MB

Download

File Name

Click here to add your description of what the File contains.

25MB

Download

File Name

Click here to add your description of what the File contains.

25MB

Download
bottom of page