VÝZKUM & VÝVOJ

HLEDÁME ROVNOVÁHU V INTEGRITĚ PRVKŮ V KRAJINĚ, KTERÉ BUDOU ZÁRUKOU UDRŽITELNOSTI ŽIVOTA

INTEGROVANÁ KRAJINA

Tlak klimatických změn sebou přináší plánování a realizaci masivních změn v krajině, které mají zajistit zvýšení zádrže vody a udržení přirozené biodiversity. Na druhou stranu naše hospodářská činnost ve spojení s necitlivým rozvojem urbanizace sebou přináší pravý opak. V reálné krajině tak dochází ke střetu těchto dvou přístupů a chybí koncepce, která by hledala inkluzi potřeb moderní civilizace ve vztahu k udržení a rozvoji zdravé udržitelné krajiny.

 

Našim hlavním výzkumným cílem je vyvinout prakticky uchopitelný model integrované krajiny, který by pomohl odpovídat na otázky rovnováhy v rámci krajinných úprav a dokázal by směřovat naše úvahy o změnách k ideálu, v jakém stavu bude schopna krajina udržet naše přirozené podmínky k životu.

Inkluze, spolupráce a solidarita

Naším záměrem je spojovat a nacházet společnou řeč, která v konečném důsledku může přinést inkluzi několika řešení. Všichni máme společný cíl, kterým je udržení zdravé krajiny, dostatku pitné vody a kvalitních podmínek k životu člověka, při zachování jeho svobody a lidských práv.  

Obnovu hydrologického režimu krajiny považujeme za jednu z klíčových priorit klima adaptace ČR i celé EU.

 

Přehled projektů

REALIZUJEME PILOTNÍ PROJEKTY DIAGNOSTIKY KRAJINY OBCE Z POHLEDU ADAPTACE NA KLIMATICKÉ ZMĚNY

MONITORUJEME STAV KRAJINY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA A HLEDÁME PŘÍLEŽITOSTI K REAKCI NA KLIMATICKÉ ZMĚNY

SESTAVUJEME KLIMA-ADAPTAČNÍ STRATEGII PRO ZMĚNY V REGIONU MAS VIA RUSTIKA PACOV JAKO MODELOVÝ PŘÍPAD PRO DALŠÍ REGIONY

SLEDUJEME ZMĚNY V KRAJINĚ PŘI REVITALIZACI

POLNÍ CESTY S CÍLEM ZVÝŠENÍ BIODIVERSITY A ZÁDRŽE VODY

SESTAVUJEME MODEL INTEGROVANÉ KRAJINY PRO PRAKTICKOU DIAGNOSTIKU DOPADU PŘIPRAVOVANÝCH ZMĚN

SESTAVUJEME ROZDÍLOVOU ANALÝZU JEDNOTLIVÝCH MODELŮ ÚPRAVY KRAJINY Z POHLEDU KLIMA ADAPTACE A JEJÍ EFEKTIVITY

Napište nám

Pozorujete změny v krajině a chcete se podílet na jejich měření a vyhodnocování dopadu provedených úprav?

Máte své výzkumné projekty, které zapadají do našeho uvažování?

Napište nebo zavolejte, rádi se sejdeme a najdeme prostor pro spolupráci.

Přímý kontakt:
Jan Petr Nekovář
Předseda srávní rady ústavu
M: 724 710 711

© 2020 by NUIK

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle