top of page

ŽIVÁ KRAJINA

Základní popis metody

Model Živá krajina (dříve model Zdoňov a model Křinice, podle lokalit, kde probíhalo původní mapování) představuje komplexní přístup k nápravě krajiny zádrží vody, obnovou biodiverzity, snížením eroze, retardací vody v hydromelio systémech, zdrsněním částí krajiny, které budou mít i protipovodňový efekt, ve vybrané oblasti povodní ideálně od pramene, v rozsahu nejméně 10 km2.

 

Podporuje řešení všech akutních problémů současné české krajiny, kterými je sucho, bleskové povodně, vodní a větrná eroze a představuje tak nezbytný krok pro adaptaci české krajiny na klimatickou změnu.

Tvůrce modelu: Jiří Malík

METODA ÚPRAVY KRAJINY

V rámci tvorby klima-adaptační strategie pro území MAS Via Rustika jsme zvolili 3 ukázková území, kde zpracujeme návrh Modelu Živá Krajina jako příklad pro adaptaci krajiny na typovém území.

 

Vzhledem k tomu, že se nacházíme v zemědělské krajině, zajímá nás zejména identifikace dopadů aplikace modelu na zemědělskou činnost. 

Mgr. Lucie Hovorková

Environmentální expert

Expertem ústavu na Metodu Živá Krajina je Lucie Hovorková, která má envrironmentální vzdělání a absolvovala školení lokálních koordinátorů Živé Krajiny v rámci projektu "Společně proti suchu".

Navrhujeme adaptační strategii na území Mas Via Rustika

Rozloha v km2

754

Počet obcí a měst

64

Počet podrobně řešených území

3

bottom of page