top of page

Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně připravujeme studii obnovy čejčského jezera.

Hledáme odpovědi na otázky smysluplnosti obnovy slaného jezera a jejího rozsahu

Čejčské jezero

Tento projekt financuje ADAPTO.space

NÁRODNÍ ÚSTAV PRO INTEGROVANOU KRAJINU

Udržitelnost. Data. Inovace.

Přinášíme udržitelnou krajinu, která je základem budoucnosti ČR i celé Evropy.

Model revitalizace krajiny, který se soustředí na obnovení hydrologického režimu v krajině a posílení přirozené biodiversity.

Tento model budeme ve zvolených v lokalitách aplikovat ve spolupráci s partnerem Živá Voda, z.s. v rámci projektu Klima-adaptační strategie pro území MAS Via rustica.

DALŠÍ PROJEKTY

Zpracovali jsme klima-adaptační strategii pro území MAS Via Rustica. Tento projekt byl podpořen z Norských fondů. 

Pracujeme na redesignu půdních bloků a návrhu krajinných prvků v souladu s novou zemědělskou politikou pro období 2023-27 pro ZD Černovice u Tábora.

Změny planety v obrazech

Brouzdáme po internetu a hledáme zajímavé fotografie, články či studie, které popisují probíhající změny na planetě a mapují rozvoj civilizace.

Změny probíhají globálně. Některé se odehrávají daleko od našich domovů, některé můžete pozorovat v naší krajině hned za domem. Jisté je, že se dotýkají každého z nás.

Příklady dobré praxe

Připravujeme seriál příspěvků, kterými chceme podpořit povědomí o dobré praxi jak v ČR, tak v zahraničí.

Příklady chyb a poškození krajiny

Připravujeme seriál příspěvků, kterými chceme upozornit na nejčastějí chyby v krajině, se kterými se setkáváme.

Klima-adaptační diagnostika extravilánu & intravilánu

Diagnostika pro obce a města identifikující zranitelnost území z pohledu klimatických změn. Součástí diagnostiky je návrh doporučených opatření včetně návrhu priorit, dle míry zranitelnosti.

Zpracovali jsme

klima-adaptační 

strategii pro území

MAS Via rustica

bottom of page