top of page

NÁRODNÍ ÚSTAV PRO INTEGROVANOU KRAJINU

Udržitelnost. Data. Inovace.

Přinášíme udržitelnou krajinu, která je základem budoucnosti ČR i celé Evropy.

Ve spolupráci s několika dalšími partnery právě realizujeme klima-adaptační strategii pro území MAS Via rustica na Vysočině. Adaptaci území řešíme ze dvou zásadních pohledů. Z pohledu krajiny a z pohledu energetiky.

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.

Model revitalizace krajiny, který se soustředí na obnovení hydrologického režimu v krajině a posílení přirozené biodiversity.

Tento model budeme ve zvolených v lokalitách aplikovat ve spolupráci s partnerem Živá Voda, z.s. v rámci projektu Klima-adaptační strategie pro území MAS Via rustica.

NOVINKY

Správným nastavením systému krajiny v extravilánu můžeme dosáhnout nezanedbatelné úspory v intravilánu. A to jak v oblasti údržby, tak investic.

Spustili jsme práce na realizaci adaptační strategie pro region MAS Via rustica na Vysočině.

V čem je náš přístup vyjímečný? Co si od toho slibujeme?

Každý příběh má svůj začátek a po prvních krůčcích si najde svůj směr. My jsme ho našli, baví nás a jsme rádi, že můžeme být prospěšní a to nejen pro krajinu.

Změny planety v obrazech

Brouzdáme po internetu a hledáme zajímavé fotografie, články či studie, které popisují probíhající změny na planetě a mapují rozvoj civilizace.

Změny probíhají globálně. Některé se odehrávají daleko od našich domovů, některé můžete pozorovat v naší krajině hned za domem. Jisté je, že se dotýkají každého z nás.

Příklady dobré praxe

Připravujeme seriál příspěvků, kterými chceme podpořit povědomí o dobré praxi jak v ČR, tak v zahraničí.

Příklady chyb a poškození krajiny

Připravujeme seriál příspěvků, kterými chceme upozornit na nejčastějí chyby v krajině, se kterými se setkáváme.

Ztráta zdrojů pitné vody

Bleskové přívalové povodně

Přehřívání území

Ztráta druhové rozmanitosti

Klima-adaptační diagnostika extravilánu & intravilánu

Diagnostika pro obce a města identifikující zranitelnost území z pohledu klimatických změn. Součástí diagnostiky je návrh doporučených opatření včetně návrhu priorit, dle míry zranitelnosti.

bottom of page