JSME LIDÉ, CO CHTĚJÍ ŽÍT VE ZDRAVÉ A SILNÉ KRAJINĚ

Jsme angažovaní občané, odborníci a experti, kteří prosazují budoucnost, kde je dostatek živé přírody, čisté pitné vody a svobody. Společně hledáme koncepční cesty ke změně, které jsme schopni měřit a vyhodnocovat.​

SPOLEČNĚ

KONCEPČNĚ

MĚŘITELNĚ

NÁŠ PŘÍSTUP

ŽIJEME KRAJINOU

Jsme často v terénu. Pozorujeme změny, které probíhají a hledáme odpovědi.​

PROSAZUJEME SYSTÉMOVÉ ZMĚNY

Nesnažíme se jen řešit dopady špatného přístupu ke krajině. Aktivně pozorujeme stávající systémy, navrhujeme a prosazujeme jejich inovace.

HLEDÁME ROVNOVÁHU A POUŽÍVÁME DATA

Neprosazujeme další extrémy. Hledáme rovnováhu mezi přirozenou krajinou a potřebami moderní civilizace. Používáme data z družic či z pozemního měření, abychom dosáhli optimálních výsledků.

KRAJINA JE SYSTÉM

Krajinu vnímáme jako systém, který je stejně důležitý pro život člověka v moderní době jako ostatní systémy. Navrhujeme optimalizaci investic a popisujeme vztahy extravilánu a intravilánu.

ZDRAVÝ ČLOVĚK JE NEJVÍC

Zdraví člověka a jeho silnou imunitu vnímáme jako nejsilnější prvek, který by měl ovlivňovat rozhodování státní správy.

NÁŠ TÝM

Alena Nekovářová

Prezident NUIK

Alena má praxi v oblasti geodézie, má několik let praxe na Katastrálním úřadě a Pozemkovém úřadě a od roku 2013 spolu s manželem podniká. Má ráda krajinu, kde spolu s rodinou tráví významnou část svého života, Přináší do projektu péči o chod organizace a finanční řízení.

Tel: +420 723 925 747

Jan Petr Nekovář

Předseda správní rady

Metodologický expert

Jan je zejména inovátor a vizionář, který se rozhodl postavit za českou krajinu a hledá příležitosti pro její obnovu. Díky jeho schopnostem pozorování a vnímání neustálého proudu možností se soustředí na hledání a prosazování systémových změn a je spolutvůrcem metodik našich služeb.

Tel:+420 724 710 711

Matěj Bacovský

Člen správní rady

Matěj jako úspěšný podnikatel, který se svou firmou uchytil ve světovém měřítku, vnímá spolupráci s ústavem jako součást své osobní mise být prospěšný pro planetu a společnost. Díky svým zkušenostem je cenným členem týmu a do práce ústavu přináší nové podněty a přístupy, které nás posouvají vpřed.

Jaroslav Kerouš

Člen správní rady

Jarda je ochránce přírody tělem i duší. Žije v krajině na Pacovsku již od svého mládí a má tak příležitost pozorovat její změny v dlouhodobém horizontu. Jeho láska ke krajině a k člověku se tak snoubí v jeho přístupu k věci, který je vždy praktický a zaměřený na řešení reálných problémů v krajině.

SPOLUPRACUJEME

Podporujeme TEREZU při pořádání pracovních workshopů s učiteli a úředníky, s cílem zlepšit kvalitu vzájemné komunikace a zvýšit schopnost prosazování reálných změn v krajině.

V rámci našich možností a smysluplnosti vzhledem ke konkrétní situaci prosazujeme aplikaci Modelu Živá Krajina. Považujeme jej za jeden z komplexních modelů úpravy krajiny, který ošetřuje problematiku adaptace na změny klimatu a umí řešit všechny související rizika.

V rámci adaptačních strategií v oblasti energetiky a související soběstačnosti regionu spolupracujeme se Svazem Moderní Energetiky.  

Společně se vzdělávací kanceláří Evropské Vesmírné Agentury ESERO realizujeme vzdělávací semináře pro učitele i studenty na téma využití dálkového průzkumu Země v praxi.

Jsme hrdými členy parlamentní pracovní skupiny při ASZ. Práci asociace považujeme za velmi inspirativní a přínosnou pro zdravý vývoj české krajiny, kde odpovědný soukromý zemědělec má své hrdé a nezastupitelné místo. 

Workshop s TEREZOU pro učitele a úředníky na téma zlepšení vzájemné komunikace a prosazování reálných změn v krajině.

Marek Jehlička

Letecký sběr dat

Marek létá s drony. S filmovými i s těmi, které nosí různé druhy senzorů. Pohled z výšky umožňuje vnímat krajinu z jiné perspektivy, vytvářet modely terénu a sbírat různé druhy dat. S jejich pomocí můžeme krajině lépe porozumět.

Michal je externím poradcem ústavu v otázkách vztahu environmentálních problémů směrem k municipalitám. Je dlouholetým členem ČSOP Pacov a jeho vztah k přírodě ovlivnil i jeho povolání. Již několik let pracuje na městském úřadu v odboru ochrany životního prostředí. Naši práci podporuje jako dobrovolník, za což má náš velký dík.

Externí poradce v oblasti municipalit

Ing. Michal Kačer

Chceš se přidat a pomáhat nám v interním týmu?

Pořád hledáme dobrovolníky, kterým umíme postupně vytvořit placené pozice, když mají chuť se tématu krajiny a naší budoucnosti věnovat naplno.

Nestůj stranou!

Přidej se.

Naše krajina nás potřebuje.

SPOLUPRACUJEME S EXTERNÍMI EXPERTY

Ing. Ivoš Gajdorus

SW vizualizace dat

Ivoš je zakladatel projektu Mapotic a programátorské firmy COEX.  Má výborný vhled do problematiky znázorňování dat na mapě a vytváření tzv. virtuálních dvojčat reality. Věnuje se několika globálním environmentálním projektům právě v oblasti práce s mapou, například sledování pohybu žraloků apod.

EU DATA Expert

Kathi je evropský datový expert na práci s daty. V posledních letech se hodně angažovala v projektu INSPIRE, který se mimo jiné soustředil na standardizaci environmentálních dat napříč EU. Aktivně pracuje jako datový analytik ve společnosti DATACOVE a ústavu pomáhá s otázkami digitalizace naší práce v krajině.

Ing. KLÁRA SALZMANN, Ph.D.

Expert na krajinářskou architekturu

Klára je významná osobnost české a evropské krajinářské scény. Vyučuje na ČVÚT, na fakultě Architektury a je členem Ústavu krajinářské architektury. Její práce a přístup ke krajině nás velmi inspiruje. Zabývá se jak publikační tvorbou, tak realizací konkrétních projektů v krajině. Jsme rádi, že nám v konkrétních případech pomáhá svou konzultací a radou.

Mgr. Lucie Hovorková

Environmentální expert

Lucka je nejenom vystudovaný environmentalista, ale i soukromý ekologický zemědělec. V krajině tak skutečně žije a je výborným pozorovatelem drobných změn, které sebou klimatické změny v kombinaci s nevhodnou péčí o krajinu přináší. Společně s Janem se podílí na vytváření metody klima-diagnostiky.

Národní Ústav pro Integrovanou Krajinu, z.ú.

​IČO 085 83 820

Sídlo: Spálená 110/53, 110 00  Praha 1

 

Korespon. adresa: 

Středisko Ovčín Rohan,

Velká Rovná 1, 395 01 Pacov

Úvod

Kdo jsme

Co děláme

Napište nám

Jan Petr Nekovář

Tel: +420 724 710 711

Instagram

© 2021 by NEKOVARS Group

Přihlášení do portálu NUIK: