top of page

Má smysl jezero obnovit a v jakém rozsahu?

Historie Čejčského jezera

U Čejče se kdysi vyskytoval přírodní unikát, který u nás neměl obdoby. Bylo jím Čejčské jezero, které bylo charakteristické extrémním chemickým složením vody. To umožňovalo výskyt jedinečné unikátní slanomilné květeny. Vzhledem k obsahu a díky přítomností hořkých solí se voda z jezera, ale i z některých okolních studní, používala k léčení kožních chorob u zvířat i lidí. Mezi lety 1716 –1857 v Čejči fungovaly lázně s názvem Heliga nazvané podle jednoho z pramenů. Bohužel toto jedinečné stepní jezero bylo v půlce 19. století vysušeno a na jeho ploše vzniklo pole. I později, v průběhu 20. století, se však na lokalitě opakovaně objevovala voda, ve větším množství naposledy údajně v 60. letech.

Více na stránkách projektu zde.

STUDIE OBNOVY ČEJČSKÉHO JEZERA

Základní otázky, na které hledáme odpovědi

Ztráta zdrojů pitné vody

Smluvní zajištění a koordinace směrem ke grantovému schématu.

Bleskové přívalové povodně

Metodické vedení projektu a koordinace návaznosti výstupů.

Přehřívání území

Environmentální expert a řešení návrhu a zranitelnosti krajiny.

Ztráta druhové rozmanitosti

Projektový koordinátor, který řeší organizaci událostí a související administraci.

STRÁNKY SE PRÁVĚ UPRAVUJÍ.

PŘIPRAVUJEME NOVOU PREZENTACI PROJEKTU

Krajina je přirozený systém. Díky správnému nastavení můžeme žít kvalitnější život a šetřit provozní i investiční finance v intravilánu. 

1  —

Mapu zranitelnosti území

Hodnocení zranitelnosti z pohledu 4 klíčových rizik a jejich zaznamenání do mapy území.

Získáte tak výborný přehled kritických míst ve spravovaném území.

2  —

Katalog doporučených opatření

Sestavení katalogu doporučených opatření pro snížení identifikované zranitelnosti. Primárně se soustředíme na přírodě blízká opatření, které doporučujeme doplňovat zelenými systémy.

3 —

Priority adaptace na území

Finálním výstupem diagnostiky je návrh priorit realizace adaptačních opatření. Priority sestavujeme jak z pohledu zranitelnosti, tak z pohledu jejich ekonomických dopadů.

bottom of page