top of page

Zahájili jsme práce na adaptační strategii

Updated: Apr 3, 2021

Díky podpoře Norských fondů jsme zahájili práce na vytvoření klima-adaptační strategie pro území MAS Via rustica na Vysočině. Na strategii budeme pracovat necelé 2 roky. Její dokončení plánujeme do 30.8.2022, abychom měli čas na její finální připomínkování ze strany NFŽP, jehož dokončení je plánováno na 15.12.2022.


Území MAS Via rustica

Rozloha území je 754 km2 a na území se nachází celkem 60 obcí a měst. Území se nachází v západní části Kraje Vysočina, kde sousedí s Jihočeským a se Středočeským krajem. Na území žije více jak 32.000 lidí.


V čem je náš přístup jedinečný?

Koncepce sestavení strategie má celkem 3 pilíře, díky čemuž vytváříme skutečně jedinečný přístup v ČR. Prvním pilířem je adaptace krajiny, druhým pilířem je ohodnocení energetického poteciálu území, třetím pilířem je inovace vzdělávání na školách zapojením aktivní práce s družicovými daty.


V jedné strategii tak spojujeme přístup k adaptaci z pohledu krajiny, energetiky a inovace ve vzdělávání na základních školách.


Co si od toho slibujeme?

Spojením těchto 3 pohledů chceme upozornit na provázanost těchto témat a ukázat jejich vzájemné souvislosti. Naším záměrem je pomoci místní samosprávě vnímat otázky klima adaptace komplexně a naučit se rozhodovat i v těchto otázkách s dostatečnou mírou komplexity a vytvářet ucelené koncepce.


Probíhající klimatická změna nám přináší řadu výzev, které je nutné řešit komplexně a ve vzájemných souvislostech. V konečném důsledku se nám pak tyto souvislosti sbíhají ve stavu naší krajiny, která funguje jako ucelený ekosystém. Její stabilita a připravenost pak rozhodne o tom, jaká bude naše budoucnost. Volba energetické koncepce i výchova našich dětí rozhoduje o stabilitě naší krajiny. O její připravenosti na roky 2030, 2050 a dále. Je naším velkým úkolem přijímat potřebná opatření již dnes, i přesto, že jejich dopad nezaznamenáme v krátkodobém horizontu volebních mandátů.


Naší velkou výhodou je, že s každým z těchto témat již máme praktické zkušenosti a ve spolupráci s dalšími partnery jsme schopni vytvořit ukázkovou koncepci tvorby strategie pro další regiony MAS v ČR i v zahraničí. Pokud se nám naše úsilí povede, spojíme tak 3 klíčové prvky klima adaptace do jednoho proudu uvažování.


Kraj Vysočina

Žijeme v kraji, který byl vždy plný vody a poskytoval výborné hospodářské výsledky jak v oblasti zemědělství, tak v oblasti lesnictví. Na stabilitu ekosystému jsme si zvykli jako na samozřejmost. Měli jsme vyvážený poměr mezi lesní a zemědělskou plochou, který nám zajišťoval výborné podmínky pro náš život.


Tato situace se dnes drasticky mění a dochází k bezprecedentnímu souběhu několika jevů, které můžou mít kritický dopad na budoucnost našeho kraje. Změnili se podmínky atmosféry, což ovlivňuje velký cyklus vody (sucho, přívalové deště), dochází k masivnímu odlesňování, což přináší ztrátu malého cyklu vody a významně se zhoršuje zádrž vody v krajině a v konečném důsledku zavedený přístup industriálního zemědělství stále odvodňuje krajinu a léta používaná chemie již dosahuje přesycení krajiny a negativně působí na zachování přirozené biodiversity.


Velkým problémem je, že se vše děje najednou. Jedním z našich úkolů tak je vyvolat diskuzi nad těmito tématy a hledat inkluzi našich zájmů. Pokud by se naplnila všechna vyplývající rizika, nebude mít tato situace vítěze.


Zdravou, živou a stabilní krajinu potřebujeme všichni!

246 views0 comments

Comments


bottom of page