top of page

NÁRODNÍ ÚSTAV PRO INTEGROVANOU KRAJINU

Změny v extravilánu přinášejí úspory

Updated: Apr 3, 2021

V rámci pilotních příprav našich postupů při hodnocení zranitelnosti jsme se několikrát společně se samosprávou dotkli i vztahu mezi intravilánem a extravilánem. Většinou se k němu zástupci obce stavěli spíše skepticky a s dopady klimatické změny v intravilánu pracovali spíše prostřednictvím posílení kanalizačních soustav, v lepších případech uvažovali o prvcích modro-zelené infrastruktury, která však díky své finanční náročnosti neprošla přes rozpočtové omezení.První vlaštovka

Letošní jaro jsme díky dostatku sněhu zaznamenali první vlaštovku, která signalizuje změnu vnímání na straně vedení lokální samosprávy, tentokrát ze strany vedení třicetitisícového města. Díky rychlému tání a střídání studených a teplých dní město zaznamenalo několik případů poškození kanalizace, až v konečném důsledku došlo k poškození provozu čistírny odpadních vod, díky přebytku znečištění přemírou splaveného bahna.


Investice do oprav a obnovení provozu čistírny se pohybovaly ve vyšších statisících a přesáhli milion korun. V dnešní době kritických rozpočtů vedení města začalo řešit koncepční řešení, které by umožnili při nízké míře investice předejít těmto vícenákladům, které zbytečně zatěžují městský rozpočet.


Úpravy blízkého extravilánu

Obdrželi jsme tak poptávku na identifikaci kritických míst a návrhu doporučených opatření v blízkém extravilánu obce. I přesto, že tyto úpravy jsou investičně významně méně nákladné než rekonstrukce kanalizace, mají své výhody i nevýhody a jejich aplikace se může zdát mnohdy složitá. Pojďme si to shrnout:


Výhody

  • Nízké investice

  • Nepřeruší provoz města

  • Nevznikají související vícenáklady (rekonstrukce chodníku, apod.)

  • Neznamenají kácení stromů (zhoršení zranitelnosti)

  • Můžeme zapojit veřejnost


Nevýhody

  • Nutné vlastnit správné pozemky (ne vždy podmínkou)

  • Náročná vyjednávání se stávajícími vlastníky

  • V prvních letech nutná péče o úpravy (ne vždy podmínkou)


Z výše uvedeného shrnutí zcela jasně převažují výhody nad nevýhodami. Realizace však přináší zvýšené aktivity při jednání s vlastníky, což sebou může přinášet delší čas realizace. V tomto případě je právě silnou výhodou dlouhodobé koncepční plánování, které obsahuje prvky klimatické změny.


Jak si takové úpravy představit?

Z pohledu řešení rizik bleskových povodní, které ohrožují kanalizační systémy, komunikace a čistírny odpadních vod, se jedná o malé přírodě blízké úpravy v extravilánu. Principem těchto řešení je snížení nárazu bleskové povodně do intravilánu prostřednictvím zpomalení toku extravilánové vody do města či jejím rozložení v čase.


Příklad aplikace průlehu ze stránek rescue.earth

Mezi takové úpravy patří například pruh travního porostu doplněný keři, ideálně upravený metodou Yeomans nebo suchý polder, vsakovací rýha či průleh apod.. Vždy je nutné vše dobře navrhnout, aby při bleskové povodni došlo k dostatečné efektivitě.


V případě velkých řešení, se již jedná o stavební projekty, které již nejsou přírodně blízkým opatřením a jejich náročnost je již značná, včetně náročnosti finanční. Jako první krok vždy doporučujeme zpracování klima-adaptační diagnostiky, která nám umožní získat reálný pohled na zranitelnost obce a udělat potřebná koncepční rozhodnutí.

57 views0 comments

Comentarios


bottom of page