top of page

Vývoj fotografie stromu za 100 let

Facebook

Instagram

Linkedin

Vývoj fotografie stromu za poslední století aneb nejsou to světlušky

Moderní doba nás nezasahuje pouze v oblasti změn prostředí, ve kterém žijeme, ale i v našem přístupu ke světu, v našem vnímání a v naší umělecké tvorbě.

Tady je jedna krásná ukázka, jak nové technologie posunuly umění kupředu, k silnější, emotivnější a dynamické vizualizaci.

Na obrázku vlevo je fotografie stromu z počátku minulého století. Jedná se Evropský strom roku 2020, dub Allerton z Liverpoolu (wiki Allerton), jehož stáří je odhadováno na 1000 let. Jméno fotografa jsem nezjistil. Jedná se o klasickou technologii pořizování fotografie na fotografický papír. 

Na obrázku vpravo je fotografie neznámého stromu z počátku současného století. Jedná se uměleckou expozici zachycenou digitálním fotoaparátem s dlouhou dobou expozice, za použití LED diod, které padali ze stromu. Padající světlo na fotografii s prodlouženou expozicí vytváří dynamický světelný pohyb. Autorem fotografie je brazilský fotograf a režisér Vitor Schietti.

Tedy nejedná se o digitální upravenou fotografii. Někteří hovoří o této tvorbě jako o spojení sochařství okamžiku a fotografie. V. Schietti musí čekat na příznivé podmínky pro zachycení světla soumraku, správně načasovat pád zdrojů světla a přesně nastavit čas expozice. Když všechny tyto tři podmínky zvládne v dokonalém souladu, můžeme se kochat emotivní dynamikou jeho fotografií. Sám autor svou práci nazývá éterickým sochařstvím.

bottom of page