Ledovec Pedersen, Aljaška

Facebook

Instagram

Linkedin

Tání ledovce Pedersen na Aljašce

Voda v popředí na dřívějším snímku je součástí laguny, přiléhající k zálivu Aialik, do které ústil ledovec Pedersen. Na fotografii z roku 2005 se většina laguny naplnila sedimentem a podporuje trávy, keře a vodní rostliny. Mrtvé stromy viditelné mezi trávami jsou zbytky lesa, který se utopil, když se pobřeží během aljašského zemětřesení v roce 1964 potopilo asi 3 metry. Terminál ledovce Pedersen ustoupil více než 2 kilometry a mezi mokřadem a ledovcem vyrostly porosty stromů. Přítok vysoko nad ledovcem Pedersen se od něj oddělil někdy během třetí čtvrtiny 20. století.

Je to jeden z krásných srovnávacích snímků, kdy je zcela zřetelně vidět masivní vliv oteplování na úbytek ledovce. Oba snímky jsou foceny v létě. První znázorňuje stav poloviny dvacátých a počátku čtyřicátých let minulého století. Druhý znázorňuje stav 10.8. 2005.

Národní Ústav pro Integrovanou Krajinu, z.ú.

​IČO 085 83 820

Sídlo: Spálená 110/53, 110 00  Praha 1

 

Korespon. adresa: 

Středisko Ovčín Rohan,

Velká Rovná 1, 395 01 Pacov

Úvod

Kdo jsme

Co děláme

Napište nám

Jan Petr Nekovář

Tel: +420 724 710 711

Instagram

© 2021 by NEKOVARS Group

Přihlášení do portálu NUIK: