top of page

Míra obsahu vegetační vody

v listech na Pacovsku

Facebook

Instagram

Linkedin

Ukázka, jak vypadá ze satelitního snímku pohled na obsah vegetační vody v rostlinách na Pacovsku.

V rámci naší práce na klima-adaptační strategii používáme satelitní data pro orientaci v různých pohledech na krajinu. Zde je ukázka dat ze satelitu Sentinel 2, které znázorňují změny obsahu vegetační vody v listech. Pořídili jsme dva snímky stejného území. Jeden v dubnu v roce 2018, druhý v dubnu v roce 2021.

V roce 2018 bylo v krajině ve stejném období více vody v listech, než v roce 2021. Otevírá to spoustu souvislostí, které můžete začít pozorovat a ptát se na otázky s čím to souvisí? Je to kvůli rozložení dešťových srážek? Byla vyšší teplota, která vedla k vyšší rychlosti odpařování? A podobně.

Nejméně vody je červená, nejvíce vody je modrá.

Z tohoto jednoho pohledu ještě neděláme žádné závěry. Spíše jsme Vám chtěli ukázat možnosti, se kterými pracujeme a jak podrobně zkoumáme 3 katastry na Pacovsku. 

Z odborného pohledu se jedná o index, který nese označení NDMI (Normalist Difference Moisture Index), tedy česky "Normalizovaný rozdílový index vlhkosti". V rámci precizního zemědělství se používá pro sledování hladiny vodního stresu rostliny, My díky němu sledujeme, jak je voda v krajině rozložena v listech rostlin.

Díky tomu, můžeme rozvíjet různé teze, které budeme pozorovat. Například je zajímavé sledovat, jak se plošným kácením narušuje rozložení vegetační vody v lesích. Lesní celek, který dříve držel vodu v homogením celku, má v sobě červené díry. To je signálem, který nám říká, že díky plošnému kácení přicházíme o vodu v krajině. O tu, co zadrželi právě ty pokácené stromy. Díky tomu se udrží méně vody v krajině a zároveň se taková krajina bude rychleji oteplovat. To v konečném důsledku může vést ke zhoršeným podmínkám pro regeneraci lesního ekosystému, potažmo ekosystému celé krajiny.  Zhoršujeme tím naši zranitelnost vůči klimatické změně.

Samozřejmě vycházíme z různých studií, které díky našim krajinářům umíme uchopit a pozorujeme jejich projevy v naší lokalitě. Satelitní data nám pomáhají vidět souvislosti, které jsou běžným okem někdy těžko postřehnutelné. Obrovskou výhodou je, že díky Evropské Vesmírné Agentuře ESA máme k dispozici data z historie. Můžeme tak sledovat historický vývoj různých ukazatelů.

Součástí naší strategie je i výuka na školách a vytvoření jednoduchého návodu pro učitele, jak data z družic používat ve výuce. Patříte-li mezi učitele, žáky či rodiče, kteří máte o takový příspěvek do výuky zájem, napište nám

 

Vědecké komentáře
bottom of page